Váš firemní, osobní a obecní geodet

Veškeré geodetické a kartografické práce pro Jihomoravský kraj, Brno a okolí

GEODETICKÉ, KARTOGRAFICKÉ a DALŠÍ PRÁCE

Katastr nemovitostí

- Geometrické plány

- Vytyčování hranic pozemků

- Věcná břemena

- Pozemkové úpravy (výškopis, polohopis, ObPÚ)

Zaměřování účelových map a vytyčování sítí

- Specializace pro zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt výstavby

- Zaměřování účelové mapy dle požadavků

- Zaměřování a vytyčování inženýrských sítí (geodeticky, lokátorem)

Stavebnictví

- Vytyčení staveb

- Zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb

- Výpočet kubatur

- Terénní úpravy

- Speciální práce

- Vyhledání poruch na kabelech

"Geodézie mě prostě baví :-)"

Přemek Kratochvil, 737 429 810, premek@pregeo.cz

Podolí 233, 66403, Brno - venkov 

"Nadšení je vlastnost, která se vyvažuje zlatem. Nadšení je zároveň nakažlivé." - Dexter Yager