Veškeré geodetické a kartografické práce, vytyčení inženýrských sítí, pozemkové úpravy

SLUŽBY

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Geometrické plány, Věcná břemena, vytyčení hranic pozemků

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Vytyčení inženýrských sítí ze souřadnic a pomocí lokátoru, zjišťování místa poruchy na kabelu, zaměřování nových sítí, zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb, vodovody, kanalizace, kabely a další

PRO OBCE

Kompletní geodetické práce, poradenská činnost ve výše zmíněných oblastech

STAVEBNICTVÍ

Zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt výstavby, zaměřování účelových map dle zadaných požadavků, vytyčení staveb, výpočet kubatur, vytyčení RD a průmyslových objektů, zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb, pasportizace

NIVELACE

Nivelační pořady TN a PN, určování výšek

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Řešení ObPÚ (KPÚ a JPÚ), výškopisné a polohopisné zaměření, doplnění bodového pole

DALŠÍ SPECIÁLNÍ PRÁCE

Terénní úpravy, práce v CAD (2D, 3D), 

Potřebujete jen poradit?

Zavolejte. Můžeme klidně jen moudře pohovořit ......... to vás nic nestojí.

"Hledejte dobro v každé osobě a v každé situaci. Skoro vždy ho najdete." - Brian Tracy