Ceník dle domluvy

Orientačně

Katastr nemovitostí

Geometrické plány, věcná břemena, vyznačení stavby, rozdělení pozemku, vytyčení pozemku, atd.

od 3500,- Kč

Mapovaní - polohopis / výškopis

pro projekt, atd.

od 2000,- Kč

Stavební firmy

Vytyčení stavby

od 2000,- Kč