Úniková hra
Sem vložte podnadpis

Mikuláš (součást hry pro naše milé děti)

--../.--./../...-/./.---/-/.//.--./../..././-.//-./.-/.-./---/-../../.-..//..././/-.-/.-./../.../-/..-/...//.--./.-/-.//-./.-/..../.-../.-/...///