Úniková hra

Mikuláš (součást hry pro naše milé děti)

--../.--./../...-/./.---/-/.//.--./../..././-.//-./.-/.-./---/-../../.-..//..././/-.-/.-./../.../-/..-/...//.--./.-/-.//-./.-/..../.-../.-/...///